top of page

Oblivion for Astound Magazine

Photographer — Azaryan Veronica  

Model — Alina Parshikova  

Make up — Elizaveta Kaisarova 

Hair Stylist — Denis Khudozhnikov  

Stylist — Anastasia Borzova

bottom of page